Biržų technologijų ir verslo mokymo centras, Skratiškių g. 6, Biržai (8 450) 32 134 info@btvmc.lt

Biblioteka - Skaitykla

Vizija


Mokyklos biblioteka- švietimo ir informacijos centras, mokymo ir mokymosi vieta su modernia technine ir informacine baze, žmogiškaisiais resursais ir geru psichologiniu mikroklimatu.

Bibliotekos tikslas


Tenkinti mokinių ir mokytojų informacinius ir kultūrinius poreikius, skatinti mokinių žinių raidą, sudarant sąlygas viso gyvenimo mokymuisi bei asmenybės saviraiškai.
Bibliotekoje mokiniai gali gauti knygas ar kitus spaudinius, jais laikinai naudotis namuose ar skaitykloje.
Bibliotekoje mokiniai laisvu nuo pamokų metu gali dirbti, skaityti knygas, ieškoti reikalingos informacijos enciklopedijose bei pasinaudoti internetu.

Apie biblioteką

Biblioteka veiklą pradėjo 1988 metais;
Bendras plotas 199 kv. m.;
Patalpose yra : abonementas, skaitykla, knygų saugykla;
Įdiegta Mokyklų bibliotekų informacinė sistema MOBIS.


Bibliotekos leidinių fondą sudaro:

Informaciniai leidiniai (enciklopedijos, žinynai, žodynai kt.);
Grožinė , dalykinė literatūra;
Naujausia specialybių mokymui skirta literatūra;
CD ir skaitmeninės mokomosios programos;
Karjeros planavimui skirta literatūra;
Periodiniai leidiniai.

Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo, priėmimo, apskaitos, saugojimo ir išdavimo mokiniams tvarkos aprašas

Skaitykloje yra šie ištekliai bei technika:

35 darbo vietos skaitykloje;
Interneto ryšys;
4 kompiuteriai;
1 spausdintuvas;
1 daugiafunkcinis kopijavimo – skenavimo aparatas;
Vaizdo projektorius , ekranas.

Skaitytojai gali:

Naudotis knygomis, vadovėliais, informaciniais leidiniais, kompiuterinėmis mokomosiomis priemonėmis ir kitais turimais dokumentais;
Nemokamai naudotis internetu;
Dirbti ir mokytis dirbti kompiuteriu;
Naudotis spausdintuvu ir skeneriu;
Bibliotekoje skaitytojai gali pasidaryti dokumentų kopijas;
Konsultuotis dirbant kompiuteriu ar kita skaitykloje esančia technika;
Gauti informaciją apie profesinį ugdymą;
Konsultuotis ieškant informacijos šaltinių;
Gauti informaciją įvairiais klausimais žodžiu, raštu, elektroniniu paštu.

 

Bibliotekoje organizuojami renginiai ir parodos:

Atviros pamokos, edukacinės veiklos;
Projektinė sklaida;
Pedagogų kvalifikacijos kėlimo seminarai;
Susitikimai, mokyklos renginiai;
Naujos literatūros parodos;
Mokinių darbų parodos

 

        

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

  • Skratiškių g. 6, LT-41156 Biržai

  • Telefonas: (8 450) 32 134

  • Mobilusis: +370 668 76068

  • El. paštas: info@btvmc.lt

  • Kodas: 302643724

  • PVM kodas: LT100012838915