Biržų technologijų ir verslo mokymo centras, Skratiškių g. 6, Biržai +370 668 760 68 info@btvmc.lt

Cia mokytis ir dirbti gera ZIEMA 2

ziemospriemimas2023

Rekomendacijos, galimybės, pasiūlymai Lietuvos profesinio mokymo kokybės gerinimui

logo erasmus plusa

Programos ERASMUS+ projektų „Judumas ir ES patirtis profesinio mokymo kokybei gerinti“ Nr. 2014-1-LT-01-KA102-000324 „Inovatyvių mokymo metodų plėtra“ Nr. 2015-1-LT-01-KA102

REKOMENDACIJOS, GALIMYBĖS, PASIŪLYMAI LIETUVOS PROFESINIO MOKYMO KOKYBĖS GERINIMUI

(suformuluotos 2016-06-10 Biržų technologijų ir verslo mokymo centre vykusiame praktiniame seminare „Inovatyvių mokymo metodų taikymas ir  kokybės vadyba ugdymo procese“)

„Judumas ir ES patirtis profesinio mokymo kokybei gerinti“
Profesinio mokymo įstaiga Rekomendacijos/Galimybės/ Pasiūlymai
Biržų technologijų ir verslo mokymo centras
 1. Pateikia  projekto partneriams bei viešina :
 • 12 teigiamų dalykų (+), kurie „atsirado“ ar buvo „sustiprinti“ diegiant vidines Kokybės vadybos sistemas (toliau – KVS) Prancūzijos, Ispanijos profesinio mokymo įstaigose (1 priedas).
 • 2 - 8 punktuose suformuluotas rekomendacijas, galimybes, pasiūlymus.
 1. KVS sieja su kasdienine įstaigos veikla:
 • Pedagogų Kvalifikacijos tobulinimo planą  integruoja  į metinę veiklos programą.
 • Pedagogų Kvalifikacijos tobulinimo įrodymus talpina elektroninėje erdvėje, pvz.  „Ugdymo sode“.
 • Vidaus audito metu atlieka mokytojų parengtos/atnaujintos mokymo(si) medžiagos vertinimą.
 • Prilygina Profesinio mokymo programų savianalizės veiklas Vidaus audito proceso veiklai.
 • Prilyginaįstaigos tarybos posėdžius, Mokytojų tarybos posėdžius, Metinių veiklos programų  ataskaitas Vadovybinės vertinamosios analizės veiklai.
 • Prilygina  Pedagoginės priežiūros procesą Vadovybinės vertinamosios analizės  ir Vidaus audito proceso veikloms.
 1. Naudoja KVS dokumentus (politiką, tikslus, rodiklius ir kt.)  įstaigos planavimo dokumentuose (įstaigos strategija, tarptautiškumo plėtos strategija,  metinės veiklos programos).
 2. „Išnaudoja“ KVS sertifikuojančią instituciją, „įtraukiant“ ją  į įstaigos  KVS tobulinimą, t.y. su sertifikuojančios institucijos pagalba įgyvendina „kai kurias įstrigusias veiklas“.
 3. Tiria suinteresuotųjų šalių nuomonę – vykdyti mokinių, mokinių tėvų, personalo apklausas. Rengiant specialistus atsižvelgti į regiono darbdavių poreikius ir pasiūlymus.
 4. Rūšiuoja mokymo proceso metu atsiradusias atliekas.
 5. Kuria tarpinstitucinius „tinklus“ su profesinio mokymo, bendrojo ugdymo mokyklomis, verslo įmonėmis, socialiniais partneriais, vykdo ES gerosios profesinio mokymo patirties sklaidą, skatina socialiai atsakingo verslo plėtrą.
 6. Iki 2016-09-01 suderina su projekto partneriais bei parengia raštą Kvalifikacijos ir profesinio mokymo plėtros centrui dėl Kokybės vadybos sistemos metodinės komisijos įsteigimo.
Kupiškio technologijų ir verslo mokykla
 1. Taiko bei savo internetinėje svetainėje http://www.ktvm.kupiskis.lm.lt/ viešina:
 • 12 teigiamų dalykų (+), kurie „atsirado“ ar buvo „sustiprinti“ diegiant vidines Kokybės vadybos sistemasPrancūzijos, Ispanijos profesinio mokymo įstaigose.
 • 2 – 8 punktuose suformuluotas rekomendacijas, galimybes, pasiūlymus.
 1. KVS sieja su kasdienine įstaigos veikla:
 • Pedagogų Kvalifikacijos tobulinimo planą  integruoja  į metinę veiklos programą.
 • Pedagogų Kvalifikacijos tobulinimo įrodymus talpina elektroninėje erdvėje, pvz.  „Ugdymo sode“.
 • Vidaus audito metu atlieka mokytojų parengtos/atnaujintos mokymo(si) medžiagos vertinimą.
 • Prilygina Profesinio mokymo programų savianalizės veiklas Vidaus audito proceso veiklai.
 • Prilyginaįstaigos tarybos posėdžius, Mokytojų tarybos posėdžius, Metinių veiklos programų  ataskaitas Vadovybinės vertinamosios analizės veiklai.
 • Prilygina  Pedagoginės priežiūros procesą Vadovybinės vertinamosios analizės  ir Vidaus audito proceso veikloms.
 1. Naudoja KVS dokumentus (politiką, tikslus, rodiklius ir kt.)  įstaigos planavimo dokumentuose (įstaigos strategija, tarptautiškumo plėtos strategija,  metinės veiklos programos).
 2. „Išnaudoja“ KVS sertifikuojančią instituciją, „įtraukiant“ ją  į įstaigos  KVS tobulinimą, t.y. su sertifikuojančios institucijos pagalba įgyvendina „kai kurias įstrigusias veiklas“.
 3. Tiria suinteresuotųjų šalių nuomonę – vykdyti mokinių, mokinių tėvų, personalo apklausas. Rengiant specialistus atsižvelgti į regiono darbdavių poreikius ir pasiūlymus.
 4. Rūšiuoja mokymo proceso metu atsiradusias atliekas.
 5. Kuria tarpinstitucinius „tinklus“ su profesinio mokymo, bendrojo ugdymo mokyklomis, verslo įmonėmis, socialiniais partneriais, vykdo ES gerosios profesinio mokymo patirties sklaidą, skatina socialiai atsakingo verslo plėtrą.
 6. Pritaria dėl Kokybės vadybos sistemos metodinės komisijos prie Kvalifikacijos ir profesinio mokymo plėtros centro įsteigimo.
Panevėžio M. Rimkevičaitės technologinė mokykla
 1. Taiko bei savo internetinėje svetainėje http://www.margarita.lt/ viešina:
 • 12 teigiamų dalykų (+), kurie „atsirado“ ar buvo „sustiprinti“ diegiant vidines Kokybės vadybos sistemasPrancūzijos, Ispanijos profesinio mokymo įstaigose.
 • 2 – 8 punktuose suformuluotas rekomendacijas, galimybes, pasiūlymus.
 1. KVS sieja su kasdienine įstaigos veikla:
 • Pedagogų Kvalifikacijos tobulinimo planą  integruoja  į metinę veiklos programą.
 • Pedagogų Kvalifikacijos tobulinimo įrodymus talpina elektroninėje erdvėje, pvz.  „Ugdymo sode“.
 • Vidaus audito metu atlieka mokytojų parengtos/atnaujintos mokymo(si) medžiagos vertinimą.
 • Prilygina Profesinio mokymo programų savianalizės veiklas Vidaus audito proceso veiklai.
 • Prilyginaįstaigos tarybos posėdžius, Mokytojų tarybos posėdžius, Metinių veiklos programų  ataskaitas Vadovybinės vertinamosios analizės veiklai.
 • Prilygina  Pedagoginės priežiūros procesą Vadovybinės vertinamosios analizės  ir Vidaus audito proceso veikloms.
 1. Naudoja KVS dokumentus (politiką, tikslus, rodiklius ir kt.)  įstaigos planavimo dokumentuose (įstaigos strategija, tarptautiškumo plėtos strategija,  metinės veiklos programos).
 2. „Išnaudoja“ KVS sertifikuojančią instituciją, „įtraukiant“ ją  į įstaigos  KVS tobulinimą, t.y. su sertifikuojančios institucijos pagalba įgyvendina „kai kurias įstrigusias veiklas“.
 3. Tiria suinteresuotųjų šalių nuomonę – vykdyti mokinių, mokinių tėvų, personalo apklausas. Rengiant specialistus atsižvelgti į regiono darbdavių poreikius ir pasiūlymus.
 4. Rūšiuoja mokymo proceso metu atsiradusias atliekas.
 5. Kuria tarpinstitucinius „tinklus“ su profesinio mokymo, bendrojo ugdymo mokyklomis, verslo įmonėmis, socialiniais partneriais, vykdo ES gerosios profesinio mokymo patirties sklaidą, skatina socialiai atsakingo verslo plėtrą.
 6. Pritaria dėl Kokybės vadybos sistemos metodinės komisijos prie Kvalifikacijos ir profesinio mokymo plėtros centro įsteigimo.
„Inovatyvių mokymo metodų plėtra“
Profesinio mokymo įstaiga Rekomendacijos/Galimybės/ Pasiūlymai
Biržų technologijų ir verslo mokymo centras
 1. Nuo 2016-09-01 taiko pameistrystės mokymosi formą, 5-10 asmenų besimokančių pagal profesinio mokymo programas, skirtas turintiems vidurinį išsilavinimą.
 2. Profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo dalykų pamokose mokytojai naudoja mobiliųjų įrenginių programėles https://b.socrative.comskirtas mokinių vertinimui ir įsivertinimui.
 3.  Profesijos mokytojai (apdailininko/statybininko, prekybos įmonių vadybininko padėjėjo profesinių mokymo programų) parengia, suderina su projekto partneriais bei naudoja užduočių komplektus/pratybas/sąsiuvinius.
 4. 2016 - 2017 m. m. 1 kartą per pusmetį, su projekto partneriais, organizuoja bendrus profesijos metodinių grupių susirinkimus dėl tų pačių/panašių  (apdailininko /statybininko, prekybos įmonių vadybininko padėjėjo, virėjo, konditerio, maisto pramonės darbuotojo, automobilių mechaniko, technikos priežiūros verslo darbuotojo ir pan.) profesinio mokymo programų mokomosios medžiagos rengimo, profesinio meistriškumo konkursų vykdymo ir kt.
Kupiškio technologijų ir verslo mokykla
 1. Nuo 2016-09-01 taiko pameistrystės mokymosi formą, 5-10 asmenų besimokančių pagal profesinio mokymo programas, skirtas turintiems vidurinį išsilavinimą.
 2. Profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo dalykų pamokose mokytojai naudoja mobiliųjų įrenginių programėles https://b.socrative.comskirtas mokinių vertinimui ir įsivertinimui.
 3.  Profesijos mokytojai (apdailininko/statybininko, prekybos įmonių vadybininko padėjėjo profesinių mokymo programų) parengia, suderina su projekto partneriais bei naudoja užduočių komplektus/pratybas/sąsiuvinius.
 4. 2016 - 2017 m. m. 1 kartą per pusmetį, su projekto partneriais, dalyvauja bendruose profesijos metodinių grupių susirinkimus dėl tų pačių/panašių  (apdailininko /statybininko, prekybos įmonių vadybininko padėjėjo, virėjo, konditerio, maisto pramonės darbuotojo, automobilių mechaniko, technikos priežiūros verslo darbuotojo ir pan.) profesinio mokymo programų mokomosios medžiagos rengimo, profesinio meistriškumo konkursų vykdymo ir kt.
Panevėžio M. Rimkevičaitės technologinė mokykla
 1. Nuo 2016-09-01 taiko pameistrystės mokymosi formą, 5-10 asmenų besimokančių pagal profesinio mokymo programas, skirtas turintiems vidurinį išsilavinimą.
 2. Profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo dalykų pamokose mokytojai naudoja mobiliųjų įrenginių programėles https://b.socrative.comskirtas mokinių vertinimui ir įsivertinimui.
 3.  Profesijos mokytojai (apdailininko/statybininko, prekybos įmonių vadybininko padėjėjo profesinių mokymo programų) parengia, suderina su projekto partneriais bei naudoja užduočių komplektus/pratybas/sąsiuvinius.
 4. 2016 - 2017 m. m. 1 kartą per pusmetį, su projekto partneriais, dalyvauja bendruose profesijos metodinių grupių susirinkimus dėl tų pačių/panašių  (apdailininko /statybininko, prekybos įmonių vadybininko padėjėjo, virėjo, konditerio, maisto pramonės darbuotojo, automobilių mechaniko, technikos priežiūros verslo darbuotojo ir pan.) profesinio mokymo programų mokomosios medžiagos rengimo, profesinio meistriškumo konkursų vykdymo ir kt.
Rokiškio technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla
 1.  Nuo 2016-09-01 taiko pameistrystės mokymosi formą, 5-10 asmenų besimokančių pagal profesinio mokymo programas, skirtas turintiems vidurinį išsilavinimą.
 2. Profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo dalykų pamokose mokytojai naudoja mobiliųjų įrenginių programėles https://b.socrative.comskirtas mokinių vertinimui ir įsivertinimui.
 3.  Profesijos mokytojai (apdailininko/statybininko, prekybos įmonių vadybininko padėjėjo profesinių mokymo programų) parengia, suderina su projekto partneriais bei naudoja užduočių komplektus/pratybas/sąsiuvinius.
 4. 2016 - 2017 m. m. 1 kartą per pusmetį, su projekto partneriais, dalyvauja bendruose profesijos metodinių grupių susirinkimus dėl tų pačių/panašių  (apdailininko /statybininko, prekybos įmonių vadybininko padėjėjo, virėjo, konditerio, maisto pramonės darbuotojo, automobilių mechaniko, technikos priežiūros verslo darbuotojo ir pan.) profesinio mokymo programų mokomosios medžiagos rengimo, profesinio meistriškumo konkursų vykdymo ir kt.

1 priedas

12 teigiamų dalykų (+), kurie „atsirado“ ar buvo „sustiprinti“ diegiant vidines  Kokybės vadybos sistemas Prancūzijos, Ispanijos, Graikijos profesinio mokymo įstaigose:

Dokumentų kontrolė;

Darbo paskirstymas;

Aiškus ir matomas vadovavimas;

Išteklių optimizavimas;

Grupinis, komandinis darbas;

Veiklos efektyvumas;

Vidinės ir išorinės komunikacijos pagerėjimas;

Įrankių, medžiagų, priemonių paskirstymas;

Tapo lengviau prisitaikyti, reaguoti į išorės pokyčius;

Pagerėjo tarpusavio santykiai;

Išaugo suinteresuotųjų šalių pasitikėjimas;

Kasdieninių veiklų „pritraukimas“ prie kokybės standartų.

Visos 2022 2023 m.m. naujienos 900 225 px

TVARKARASTIS MYGTUKAS

MANO DIENYNAS MYGTUKAS

MOODLE MYGTUKAS

PAMOKU LAIKAS


pranesk apie patycias124

sveikata1.gif

mukiskarjeralogo

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

Skratiškių g. 6, LT-41156 Biržai

Telefonas: (8 450) 32 134

Mobilusis: +370 668 760 68

El. paštas: info@btvmc.lt

Kodas: 302643724

PVM kodas: LT100012838915