Venk pikta, daryk gera!

Venk pikta, daryk gera!

 

Be patyčių      Veiksmo savaitę „BE PATYČIŲ“ kovo 24 – 30 d. pradėjome stendo apie savaitės renginius ir siūlomas veiklas parengimu. Visą savaitę vyko įvairios veiklos ir renginiai.

      Floristo specialybės mokinės ir profesijos mokytoja Ingrida Pranauskaitė iš pavasarinių beržų šakelių gamino „Šluoteles“, tapusias veiksmo savaitės „BE PATYČIŲ“ simboliu. Kodėl šluotelė? Liaudies išmintis ir patirtis slypi pasakymuose: Nauja šluota gerai šluoja. Šluotą paimti (išvyti). Suvokę vaizdingų posakių poveikio jėgą, nutarėme įprasminti šluotą veiksmo savaitės „BE PATYČIŲ“ simboliu. Šia „Magiška šluotele“ iššluojamas visas mokymo centre pasitaikantis blogis: tyčiojimasis, nebendravimas, užgauliojimas, gąsdinimas ... Nutarėme šias šluoteles dovanoti kitų mokyklų mokiniams, kad galėtų pasinaudoti „Šluotelės“ magiška galia.

      Kitai grupei mokinių buvo artimesnė kūrybinė užduotis – gaminti knygų skirtuką. Mokiniai užrašė savo mintis patyčių tema: Niekada neužmiršk, kad šalia tavęs yra žmogus, ir žinok, jog kiekvienas tavo poelgis turi jam įtakos. Piešinio autorė Agnė Drevinskaitė spalvindama simpatiškus žmogeliukus panaudojo mokyklos logotipe esančias spalvas ir mokyklos pavadinimo raides. Lietuvių kalbos mokytoja Gražina Kregždienė padėjo išrinkti skirtuko šūkį – Venk pikta, daryk gera!

      Kovo 26 d. mokiniai dalyvavo Biržų rajono Pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro organizuotoje Biržų rajono mokinių konferencijoje „Draugiškumas dabartinio moksleivio akimis“. Todėl buvo gera proga konferencijos svečiams, dalyviams įteikti „Šluoteles“, knygų skirtukus ir pakviesti mokytis į mokymo Centrą.

      Tikėdami „Šluotelės“ magiška galia jas dovanojome regioninės metodinės konferencijos „Saugios aplinkos mokykloje kūrimo geroji patirtis“ svečiams ir dalyviams Kupiškio technologijų ir verslo mokykloje, kur pranešimą ugdymo įstaigų socialiniams pedagogams bei socialiniams darbuotojams tema „Mokinių adaptacijos programa“ skaitė socialinė pedagogė Laimutė Šlekienė.

Socialinė pedagogė Laimutė Šlekienė

      

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt