Darbo pasiūlymai

Ieškomi darbuotojai:

      Psichologas (0,5 etato)

      Kvalifikaciniai reikalavimai:

      aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija;

      gebėti inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant centro bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;

      gebėti bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu,  socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir  mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant vaiko / mokinio problemas;

      nustatyti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti;

      stiprinti mokytojų, kitų centro  darbuotojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su vaikais / mokiniais, turinčiais psichologinių problemų.

      Psichologo veiklos sritys:

      konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu, taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais, su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas;

      įvertinimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas, atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą;

      švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;

      psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas, prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija.

      Mokyklos psichologo pagalbos tikslas  stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams (vaikams) atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

      Papildoma informacija teikiama telefonu Nr. +370 668 76068, elektroniniu paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt