Biržų technologijų ir verslo mokymo centras, Skratiškių g. 6, Biržai +370 668 760 68 info@btvmc.lt

Svetainės medis baltas

1234.png

Profesinio meistriškumo demonstruoti – į Biržus

Profesinio meistriškumo demonstruoti – į Biržus

 

DSC 0089a      Biržų technologijų ir verslo mokymo centras ketvirtą kartą surengė profesinio meistriškumo konkursą „Būsimasis profesionalas 2015". Iš Centro viduje vykusio konkurso per ketverius metus jis išaugo į respublikinį. Tai vienintelis toks konkursas, kai varžosi visų mokymo programų mokiniai.

      Į konkursą Biržų technologijų ir verslo moky­mo centre šiais metais atvyko dešimt Lietuvos mokyklų: Utenos regioninis profesinio moky­mo centras, Rokiškio technologijos, verslo ir že­mės ūkio mokykla, Šiaulių profesinio rengimo centro Prekybos ir verslo skyrius, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras, VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla, Skuo­do kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla, Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technolo­ginė mokykla, Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokykla bei Biržų technologijų ir vers­lo mokymo centras bei jo filialas Vabalninke.

      Kiekvienos mokymo programos vertinimo komisijos vadovu tapo socialiniai partneriai - verslininkai. Floristų vertinimo komisi­jai vadovavusi „Gėlių namų" savininkė Lina Januševičienė stebėjosi: Biržų technologijų ir verslo mokymo centre sudarytos puikios sąlygos siekti profesijos. Mokiniai aprūpinti įvairiausiomis darbo priemonėmis, modernia įranga, įrengtos puikios klasės bei dirbtuvės. Mokiniams tereikia noro, ir Centro pedago­gai padės jiems įgyti profesiją.

      Profesinio meistriškumo konkurse moki­niai varžėsi penkiose mokymo programose. Floristams reikėjo sukurti vieno žiedo kom­poziciją. Merginoms iš susijaudinimo net ran­kos drebėjo - jos baiminosi, jog kompozicijai sukurti gali pritrūkti dviejų valandų. Beje, biržietės merginos floristikos meno mokosi ne tik savo centre, bet ir stažuojasi užsienyje. Viena iš konkurso dalyvių jau po poros die­nų išvyksta tobulintis į Italiją, kitos neseniai grįžo iš stažuotės. Į užsienį tobulintis vyksta ir kitų mokymo programų mokiniai.

      Moderniai įrengtoje Centro virtuvėje plušo didelis būrys būsimųjų virėjų. Visos darbo vie­tos buvo užimtos. Šių metų užduotis - salotos, kurių pagrindinis produktas - vištiena. Ver­tinimo komisijai vadovavo „Pilies skliautų" restorano savininkė Renata Greviškienė. Pag­rindinis vertinimo kriterijus - salotų skonis.

      Apdailininkai (statybininkai) savo meist­riškumą demonstravo klijuodami keramines plyteles ant gipso kartono plokščių sienos. Juos vertino komisija, kuriai vadovavo sta­tybų verslo atstovas Dainius Širmelis.

      Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo, pardavimų konsultanto, smulkiojo verslo paslaugų teikėjo profesinių programų mo­kiniams reikėjo atlikti teorines užduotis bei sukurti skrajutę. Vertinimo komisijos vado­vė - UAB „Bikuvos prekyba" Biržų skyriaus vadovė Danguolė Repečkienė.

      Automobilių mechaniko profesijos siekian­tys mokiniai konkurse demonstravo, kaip teisingai sureguliuoti automobilio žibintus bei sumontuoti ir subalansuoti ratą. Kon­kurso dalyvių vertinimo komisijai vadovavo bendrovės „V. Briedis ir partneriai" meistras Gintaras Undzėnas.

      Projektų vadovė Marytė Bistrickienė sakė, jog ruošdamiesi konkursui visų profesijų mo­kytojai įdėjo daug darbo ir pastangų. Kiek­vienam konkurso dalyviui ir svečiui Centro darbuotojai rodė išskirtinį dėmesį, pasirūpino, kad iš kitų rajonų atvykę svečiai ne tik dalyvautų konkurse, bet ir sužinotų apie mūsų rajoną, Todėl „Sėlos" muziejaus muziejininkė Lina Kuncytė pasakojo apie mūsų rajono įžymybes.

      Tačiau svarbiausias konkurso uždavinys sudominti jaunus žmones profesijomis, tobulinti mokinių profesinius įgūdžius, ska­tinti bendravimą tarp mokytojų ir mokinių bei socialinių partnerių.

      Komisijos išrinko profesionaliausius kon­kurso dalyvius. Virėjo profesinio mokymo programos konkurso laimėtoju tapo Gedartas Andziu­lis, antrosios vietos nugalėtoju tapo Ovidijus Viničenko. Abu jaunuoliai mokosi Alantos technologijos ir verslo mokykloje. Trečioji vieta atiteko Eglei Babrauskaitei iš Biržų tech­nologijų ir verslo mokymo centro (ją ruošė mokytojos L. Pilkauskienė ir R. Kaminskienė).

      Apdailininko (statybininko) profesinio mokymo programos konkurse pirmoji vieta atiteko Pauliui Vaitekūnui iš Biržų techno­logijų ir verslo mokymo centro (mokytojai J. Širmelienė ir A. Pociūnas). Antrąją vietą laimėjo Vaidas Tarulis iš Utenos, trečiąją - Modestas Jucis iš Skuodo.

Automobilių mechaniko profesinio mo­kymo programos konkurse pirmąją vietą laimėjo Rojus Žusinas iš Utenos, antrąją ir trečiąją skuodiškiai Tomas Mockus ir Maž­vydas Vaitkus.

      Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo profesinio mokymo programos konkurse pir­moji buvo Justina Pranskūnaitė iš Biržų tech­nologijų ir verslo mokymo centro (mokytojai I. Ruplėnienė, G. Kubilienė ir D. Žukauskas), antrąją ir trečiąją vietas laimėjo panevėžiečiai.

      Floristo profesinio mokymo programos konkurso nugalėtoja tapo Odeta Karosaitė iš Biržų technologijų ir verslo mokymo centro, antrąją vietą laimėjo panevėžietė Kristina Šemetova, trečiąją - Daiva Janonytė iš Biržų technologijų ir verslo mokymo centro. Biržietes floristikos meno moko I. Pranauskaitė ir A. Čiapienė.

      Pagrindinis šio konkurso rėmėjas - il­gametis Centro socialinis partneris „Biržų kredito unija".

      Konkurso nugalėtojai buvo apdovanoti rė­mėjų prizais.

,,Biržiečių žodis“ žurnalistė Edita MIKELIONIENĖ

      

TVARKARASTIS MYGTUKAS

MANO DIENYNAS MYGTUKAS

MOODLE MYGTUKAS

PAMOKU LAIKAS

 

Renginių kalendorius 2024

 

Pilietiškumo mokykla LOGO

LoveJob logotipas

pranesk apie patycias124

sveikata1.gif

mukiskarjeralogo

SUSISIEKITE SU MUMIS

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras
Skratiškių g. 6, LT-41156 Biržai
Telefonas: (8 450) 32 134
Mobilusis: +370 668 760 68
El. paštas: info@btvmc.lt
Kodas: 302643724

PVM kodas: LT100012838915

VAIZDO KANALAS

Sekite mus 

MES SOCIALINIUOSE TINKLUOSE

Sekite mus