Brandos egzaminai

      2017 metų įskaitos, brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščiai

      Brandos egzaminų tvarkos aprašas

 

Mokykliniai ir brandos egzaminai

2016 m. mokyklinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė:

 

Egzaminas 2016 m.
Laikė Išlaikė Proc.
Lietuvių kalba ir literatūra 104 100 96
Technologijos 81 78 96

 

2016 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė:

 

Egzaminas

Laikė

Išlaikė Proc. Balai
1–49 50–99 100
Lietuvių kalba ir literatūra 5 3 60 3 - -
Anglų kalba 20 20 100 14 6 -
Rusų kalba 2 2 100 - 2 -
Matematika 16 5 31 5 - -
Biologija 4 4 100 4 - -
Istorija 12 10 83 10 - -
Geografija 11 11 100 11 - -
Chemija 3 0 0 - - -
Informacinės techn. 3 2 67 2 - -
Iš viso: 76 57 75 49 13 -

 

Pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įgijimas:

 

Mokslo metai Dvyliktokų skaičius m. m. pabaigoje Brandos atestatus gavusių mokinių skaičius Brandos atestatus gavusių mokinių dalis (proc.) Dešimtokų   skaičius m. m. pabaigoje

Pagrindinio išsilavinimo  

pažymėjimus gavusių mokinių skaičius

Pagrindinio išsilavinimo  

pažymėjimus gavusių mokinių dalis (proc.)

2015–2016 110 89 81 0 0 0

 

2015 m. Brandos egzaminų rezultatai

 

      Bendras brandos egzaminų išlaikymas 86 %. Valstybinių brandos egzaminų – 66 %. Aukščiausią balą – 80 gavo užsienio kalbos (anglų) VBE laikęs abiturientas.

      Brandos atestatai išduoti 74 - iems abiturientams, 37- iems mokiniams išduoti mokymosi pasiekimų pažymėjimai. Taigi vidurinį išsilavinimą įgijo 67 % (2014 m. – 82%, 2013 m. – 86 %) abiturientų.

      21 % (2014 m. – 27%, 2013 m. – 20 %) mokinių išlaikė daugiau, kaip 2 brandos egzaminus (2013 m. - 20%).

      14% mokinių Vidurinio ugdymo programos dalykus mokosi išplėstiniu kursu (2014 m. – 13%, 2013 m. - 20%).

 

Egzaminas/jo tipas Laikė Išlaikė Aukščiausias balas Išlaikė %
Lietuvių k. (MBE) 96 77   80%
Lietuvių k. (VBE) 8 1 27 13%
Technologijos (MBE) 98 98   100%
Užsienio kalba (anglų) (VBE) 12 12 80 100%
Matematika (VBE) 10 3 28 30%
Geografija (VBE) 8 7 42 88%
Istorija (VBE) 4 4 38 100%
Biologija (VBE) 4 3 48 75%
Fizika (VBE) 1 1 16 100%
Dailė (VBE) 2 2   100%
IŠ VISO 243 208   86%
IŠ VISO VBE 47 31 80 66%
Atvyko VBE 100%

 

2014 m. Brandos egzaminų rezultatai

 

Egzaminas/jo tipas Laikė Išlaikė Aukščiausias balas Išlaikė %
Lietuvių k. (MBE) 96 90   94 %
Lietuvių k. (VBE) 5 3 28 60%
Technologijos (MBE) 102 102   100%
Užsienio kalba (anglų) (VBE) 7 7 86 100%
Užsienio kalba (rusų) (VBE) 4 3 73 75%
Matematika (VBE) 11 2 19 18 %
Geografija (VBE) 2 2 24 100%
Istorija (VBE) 10 3 24 30 %
Biologija (VBE) 6 6 25 100%
Chemija (VBE) 1 1 18 100%
IT (VBE) 1 0    0 %
Dailė (MBE) 2 2   100%
IŠ VISO 247 221   89%
IŠ VISO VBE 52 32 86 62%
0
0
0
s2smodern