Kontaktai

Filtras
Vardas Pozicija Telefonas Mobilusis telefonas
Dainius Žukauskas Laikinai einantis direktoriaus pareigas; Direktoriaus pavaduotojas ugdymui +370 450 33460 +370 677 19735
Raimondas Čepokas Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai +370 450 32134
Rimutė Matuzevičienė Vyriausioji finansininkė +370 450 33475
Eglė Galiauskienė Vidaus auditorius +370 450 54574
Marytė Bistrickienė Projektų, praktinio mokymo vadovė +370 450 32134 +370 677 19757
Eimantas Gasiūnas Skyriaus vedėjas +370 450 33484
Zita Vainauskienė Gimnazijos skyriaus vedėja +370 450 33484
Lina Masonienė Viešųjų pirkimų organizatorė +370 450 32134
Vilma Povilionienė Sekretorė - personalo specialistė +370 450 32134
Vika Dabkevičienė Biržų skyriaus mokymo dalies administratorė-archyvarė +370 450 33484