Apie Centrą

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras 2016-2017 m. m.

      Mokinių priėmimas 2016-2017 m. m. Profesinio mokymo grupių formavimas, jų pasiskirstymas pagal lygmenis. Mokinių skaičius pagal išsilavinimo lygį. Vykdomos profesinio mokymo programos.

      Išlieka stabilus priėmimas į Biržų technologijų ir verslo mokymo centro (toliau - Centras) profesinio mokymo programas (toliau - PMP), skirtas asmenims turintiems pagrindinį ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems įgyti tik profesinę kvalifikaciją bei specialiųjų poreikių asmenims, siekiantiems įgyti profesinę kvalifikaciją.

      Prieš 4-6 metus Centre ryškiai dominuodavo programos skirtos asmenims turintiems pagrindinį ir kartu su profesija siekiantys įgyti vidurinį išsilavinimą (tai yra jaunesnio amžiaus mokiniai). Eilę pastarųjų metų tendencijos, proporcijos keitėsi. Žymiai didėja mokinių, turinčių vidurinį išsilavinimą ir siekiančių įgyti profesinę kvalifikaciją, skaičius.

      2016 – 2017 m. m. planuota priimti 300 mokinių, priimti 441 mokiniai. Planas viršytas 47 %.

      Įteisinta 15 – ka I kurso profesinio mokymo grupių (6 grupės skirtos asmenims turintiems pagrindinį ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo, 8 grupės skirtos asmenims turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems įgyti tik profesinę kvalifikaciją bei 1 grupė skirta specialiųjų poreikių asmenims, siekiantiems įgyti profesinę kvalifikaciją.

      2016 - 2017 m. m. ugdymo procesas vykdomas 31 -oje profesinio mokymo grupių, kuriose (2016 m. spalio 1 d. duomenimis) mokosi 841 mokinių.

      1 lentelė. Centro mokinių kontingentas 2016 m. spalio 1d.

Eil. Nr. Profesinio mokymo programa, kodas Kursas Grupė, grupės vadovas Mokinių skaičius grupėje
  Apdailininko (statybininko) (330073202) III 39, Donatas Makrickas 20
  Automobilių mechaniko (330071606) III 40, Giedrė Jankūnienė 20
  Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo (330041708), Virėjo (330101306) III 41, Iveta Ruplėnienė 15
14
  Apdailininko (statybininko) (330073202) II 51, Vidas Povilionis 29
  Automobilių mechaniko (330071606) II 52, Romas Vaičiulėnas 24
  Floristo (330021408), Virėjo (330101306) II 53, Regina Karosienė 13
17
  Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo (440041718) II 56, Zita Vainauskienė 22
  Apdailininko (statybininko) (330073202) I 63, Ramunė Mikalauskaitė-Ašakienė 27
  Automobilių mechaniko (330071606), Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo (330041708) I 64, Vilius Čiapas 24
11
  Virėjo (330101306) I 65, Vitalija Pociūnienė 27
  Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo (440041711) I 66, Laimutė Pilkauskienė 30
  Floristo (M44021402) I 67, Edita Prunskienė 25
  Suvirintojo (440071502) I 68, Arvydas Pociūnas 29
  Apdailininko (statybininko) (440073215) I 69, Jolanta Širmelienė 30
  Konditerio (440101305) I 70, Renata Kaminskienė 24
  Technikos priežiūros verslo darbuotojo (330071612) III 45, Valentina Jarutienė 19
  Pardavimų konsultanto (330041707) III 46, Marytė Martinkevičienė 23
  Želdinių tvarkytojo (217081202) III 47, Sigutė Sakalauskienė 14
  Technikos priežiūros verslo darbuotojo (330071612) II 57, Reda Grinkienė 30
  Pardavimų konsultanto (330041707) II 58, Danguolė Repečkienė 21
  Želdinių tvarkytojo (217081202) II 59, Genė Kanaitienė 14
  Technikos priežiūros verslo darbuotojo (440071615) II 60, Daiva Čebatorienė 36
  Pardavimų konsultanto (440041710) II 61, Violeta Vilkelienė 35
  Socialinio darbuotojo padėjėjo (440092302) II 62, Janina Vildžiūnienė 33
  Technikos priežiūros verslo darbuotojo (330071612) I 71, Valentina Jarutienė 28
  Technikos priežiūros verslo darbuotojo (330071612) I 72, Marytė Martinkevičienė 27
  Pardavimų konsultanto (330041707) I 73, Genė Kanaitienė 30
  Želdinių tvarkytojo (217081202) I 74, Daiva Čebatorienė 18
  Technikos priežiūros verslo darbuotojo (440071615) I 75, Reda Grinkienė 34
  Pardavimų konsultanto (440041710) I 76, Violeta Vilkelienė 39
  Socialinio darbuotojo padėjėjo (440092302) I 77, Dalė Markutienė 39
Iš viso grupių: 31 (trisdešimt viena)
Iš viso mokinių: 841

      2 lentelė. Centro Profesinio mokymo grupės pagal programų lygmenį. 2016 m. spalio 1d.

PMP lygmuo PMP grupių skaičius vnt. PMP grupių dalis %
PMP, skirtas specialiųjų poreikių asmenims (su kodu 217) 3 9 %
PMP, skirtos asmenims turintiems pagrindinį ir kartu su viduriniu siekiantiems profesinės kvalifikacijos (su kodu 33) 16 52 %
PMP, skirtos asmenims turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantys profesinės kvalifikacijos (su kodu 44) 12 39 %

   

   3 lentelė. Mokinių skaičiaus pasiskirstymas Centre pagal išsilavinimo lygį 2016 m. spalio 1 d.

Besimokančių asmenų išsilavinimas Mokinių skaičius vnt. Mokinių skaičiaus dalis %
Mokinių skaičius ir dalis % besimokančių pagal programas, skirtas specialiųjų poreikių asmenims (su kodu 217) 46 5,5 %
Mokinių skaičius ir dalis % besimokančių pagal programas, skirtas asmenims turintiems pagrindinį ir kartu su viduriniu siekiantiems profesinės kvalifikacijos (su kodu 33) 419 49,8 %
Mokinių skaičius ir dalis % besimokančių pagal programas, skirtas asmenims turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantys profesinės kvalifikacijos (su kodu 44) 376 44,7 %

      4 lentelė. Vykdomos profesinio mokymo programos, mokinių skaičius jose 2016 m. spalio 1 d.

Profesinio mokymo programa Mokinių skaičius Bendras mokinių skaičius to paties pavadinimo profesinio mokymo programoje
Technikos priežiūros verslo darbuotojo (kodas 330041707) 104 174
Technikos priežiūros verslo darbuotojo (kodas 440071615) 70
Pardavimų konsultanto (kodas 330041707) 74 148
Pardavimų konsultanto (kodas 440041710) 74
Socialinio darbuotojo padėjėjo (kodas 440092302) 72

72

Želdinių tvarkytojo (kodas 217081202) 46 46
Apdailininko (statybininko) (kodas 330073202) 76 106
Apdailininko (statybininko) (kodas 440058201) 30
Automobilių mechaniko (kodas 330071606) 68 68
Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo (kodas 330041708) 26 78
Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo (kodas 440041711) 30
Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo (kodas 440041718) 22
Virėjo (kodas 330101306) 58 58
Floristo (330021408) 13 38
Floristo (M44021402) 25
Suvirintojo (440071502) 29 29
Konditerio (440101305) 24 24
IŠ VISO 841

 

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras 2015-2016 m. m.

 

      Mokinių priėmimas 2015-2016 m. m. Profesinio mokymo grupių formavimas, jų pasiskirstymas pagal lygmenis. Mokinių skaičius pagal išsilavinimo lygį. Vykdomos profesinio mokymo programos.

      Išlieka stabilus priėmimas į Biržų technologijų ir verslo mokymo centro (toliau - Centras) profesinio mokymo programas (toliau - PMP), skirtas asmenims turintiems pagrindinį ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems įgyti tik profesinę kvalifikaciją bei specialiųjų poreikių asmenims, siekiantiems įgyti profesinę kvalifikaciją. Tam nemažai įtakos turėjo įvykusi Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo reorganizacija. Nuo 2014-2015 m. m. pradžios iš buvusių 5 įstaigų teikusių vidurinį išsilavinimą, liko 3 – tame tarpe ir Centras.

      Prieš 4-6 metus Centre ryškiai dominuodavo programos skirtos asmenims turintiems pagrindinį ir kartu su profesija siekiantys įgyti vidurinį išsilavinimą (tai yra jaunesnio amžiaus mokiniai). Eilę pastarųjų metų tendencijos, proporcijos keitėsi. Žymiai didėja mokinių, turinčių vidurinį išsilavinimą ir siekiančių įgyti profesinę kvalifikaciją, skaičius.

      2015 – 2016 m. m. planuota priimti 300 mokinių, priimti 376 mokiniai. Planas viršytas 25 %.

      Įteisinta 12 – ka I kurso profesinio mokymo grupių (5 grupės skirtos asmenims turintiems pagrindinį ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo, 6 grupės skirtos asmenims turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems įgyti tik profesinę kvalifikaciją bei 1 grupė skirta specialiųjų poreikių asmenims, siekiantiems įgyti profesinę kvalifikaciją.

      2015 - 2016 m. m. ugdymo procesas vykdomas 30 -yje profesinio mokymo grupių, kuriose (2015 m. spalio 1 d. duomenimis) mokosi 816 mokinių.

      1 lentelė. Centro mokinių kontingentas 2015 m. spalio 1d.

Eil. Nr. Profesinio mokymo programa, kodas Kursas Grupė, grupės vadovas Mokinių skaičius grupėje
1. Apdailininko (statybininko) (330058201) III 25, Marytė Bistrickienė 24
2. Automobilių mechaniko (330052502) III

26

Vilius Čiapas

20
3. Floristo (330021513)/Virėjo (330081109) III 27, Asta Bacevičienė 12
16
4. Apdailininko (statybininko) (330058201) II 39, Donatas Makrickas 27
5. Automobilių mechaniko (330052502) II 40, Giedrė Jankūnienė 21
6. Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo (330034722), Virėjo (330081109) II 41, Iveta Ruplėnienė 16
18
7. Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo (440034722) II 43, Ramunė Ašakienė 23
8. Floristo (440021513) II 44, Edita Prunskienė 27
9. Apdailininko (statybininko) (330058201) I 51, Vidas Povilionis 32
10. Automobilių mechaniko (330052502) I 52, Romas Vaičiulėnas 27
11. Floristo (330021513), Virėjo (330081109) I 53, Regina Karosienė 11
24
12. Apdailininko (statybininko) (440058201) I 54, Jolanta Širmelienė 35
13. Konditerio (440081110) I 55, Laimutė Pilkauskienė 27
14. Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo (440034722) I 56, Zita Vainauskienė 28
15. Technikos priežiūros verslo darbuotojo (330052513) III 31, Daiva Čebatorienė 23
16. Pardavimų konsultanto (330034721) III 32, Genė Kanaitienė 15
17. Želdinių tvarkytojo (217062202) III 33, Dalė Markutienė 17
18. Želdinių tvarkytojo (217062202) III 34, Dalė Markutienė 13
19. Technikos priežiūros verslo darbuotojo (330052513) II 45, Valentina Jarutienė 24
20. Pardavimų konsultanto (330034721) II 46, Marytė Martinkevičienė 24
21. Želdinių tvarkytojo (217062202) II 47, Sigutė Sakalauskienė 18
22. Technikos priežiūros verslo darbuotojo (440052513) II 48, Reda Grinkienė 34
23. Pardavimų konsultanto (440034721) II 49, Violeta Vilkelienė 37
24. Socialinio darbuotojo padėjėjo (440076202) II 50, Janina Vildžiūnienė 31
25. Technikos priežiūros verslo darbuotojo (330052513) I 57, Reda Grinkienė 34
26. Pardavimų konsultanto (330034721) I 58, Danguolė Repečkienė 26
27. Želdinių tvarkytojo (217062202) I 59, Genė Kanaitienė 20
28. Technikos priežiūros verslo darbuotojo (440052513) I 60, Daiva Čebatorienė 37
29. Pardavimų konsultanto (440034721) I 61, Violeta Vilkelienė 36
30. Socialinio darbuotojo padėjėjo (440076202) I 62, Janina Vildžiūnienė 39
Iš viso grupių: 30 (trisdešimt)
Iš viso mokinių: 816

      2 lentelė. Centro Profesinio mokymo grupės pagal programų lygmenį. 2015 m. spalio 1d.

PMP lygmuo PMP grupių skaičius vnt. PMP grupių dalis %
PMP, skirtas specialiųjų poreikių asmenims (su kodu 217) 4 13 %
PMP, skirtos asmenims turintiems pagrindinį ir kartu su viduriniu siekiantiems profesinės kvalifikacijos (su kodu 33) 15 37 %
PMP, skirtos asmenims turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantys profesinės kvalifikacijos (su kodu 44) 11 40 %

      3 lentelė. Mokinių skaičiaus pasiskirstymas Centre pagal išsilavinimo lygį 2015 m. spalio 1 d.

Besimokančių asmenų išsilavinimas Mokinių skaičius vnt. Mokinių skaičiaus dalis %
Mokinių skaičius ir dalis % besimokančių pagal programas, skirtas specialiųjų poreikių asmenims (su kodu 217) 68 8,3 %
Mokinių skaičius ir dalis % besimokančių pagal programas, skirtas asmenims turintiems pagrindinį ir kartu su viduriniu siekiantiems profesinės kvalifikacijos (su kodu 33) 405 49,7 %
Mokinių skaičius ir dalis % besimokančių pagal programas, skirtas asmenims turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantys profesinės kvalifikacijos (su kodu 44) 343 42 %

      4 lentelė. Vykdomos profesinio mokymo programos, mokinių skaičius jose 2015 m. spalio 1 d.

Profesinio mokymo programa Mokinių skaičius Bendras mokinių skaičius to paties pavadinimo profesinio mokymo programoje
Technikos priežiūros verslo darbuotojo (kodas 330052513) 81 152
Technikos priežiūros verslo darbuotojo (kodas 440052513) 71
Pardavimų konsultanto (kodas 330034721) 65 138
Pardavimų konsultanto (kodas 440034721) 73
Apdailininko (statybininko) (kodas 330058201) 83 118
Apdailininko (statybininko) (kodas 440058201) 35
Socialinio darbuotojo padėjėjo (kodas 440076202) 70 70
Automobilių mechaniko (kodas 330052502) 68 68
Želdinių tvarkytojo (kodas 217062202) 68 68
Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo (kodas 330034722) 16 67
Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo (kodas 440034722) 51
Virėjo (kodas 330081109) 58 58
Floristo (kodas 330021513) 23 50
Floristo (kodas 440021513) 27
Konditerio (kodas (440081110) 27 27
IŠ VISO 816

 

Centre 2014-2015 m. m. ugdymo procesas vykdomas 30 -yje profesinio mokymo grupių, kuriose mokosi 794 mokiniai.

Centro Profesinio mokymo grupės pagal programų lygmenį. 2014 m. spalio 1 d.

PMP lygmuo PMP grupių skaičius vnt. PMP grupių dalis %
PMP, skirtas specialiųjų poreikių asmenims (su kodu 217) 3 10 %
PMP, skirtos asmenims turintiems pagrindinį ir kartu su viduriniu siekiantiems profesinės kvalifikacijos (su kodu 33) 15 50 %
PMP, skirtos asmenims turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantys profesinės kvalifikacijos (su kodu 44) 12 40 %

 

      2014 – 2015 m. m. vykdoma 16 profesinio mokymo programų:

      Vykdomos profesinio mokymo programos, mokinių skaičius jose 2014 m. spalio 1 d.

Profesinio mokymo programa Mokinių skaičius Bendras mokinių skaičius to paties pavadinimo profesinio mokymo programoje
Technikos priežiūros verslo darbuotojo (kodas 330052513) 70 132
Technikos priežiūros verslo darbuotojo (kodas 440052513) 62
Apdailininko (statybininko) (kodas 330058201) 80 111
Apdailininko (statybininko) (kodas 440058201) 31
Pardavimų konsultanto (kodas 330034721) 70

106

Pardavimų konsultanto (kodas 440034721) 36
Automobilių mechaniko (kodas 330052502) 68

92

Automobilių mechaniko (kodas 440052502) 24
Socialinio darbuotojo padėjėjo (kodas 440076202) 81 81
Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo (kodas 330034722) 19 79
Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo (kodas 440034722) 60
Floristo (kodas 330021513) 30 63
Floristo (kodas 440021513) 33
Želdinių tvarkytojo (kodas 217062202) 54 54
Virėjo (kodas 330081109) 50 50
Logisto ekspeditoriaus (kodas 440034715) 26 26
IŠ VISO 794

 

      Centre 2014 m. gruodžio 31 d. duomenimis dirba 136 darbuotojai. Pedagoginį darbą dirba – 65 pedagogai.

      Biržų skyriuje dirba 33 pedagogai: 1 profesijos mokytojas metodininkas, 10 vyresniųjų profesijos mokytojų, 9 vyresnieji mokytojai, 5 profesijos mokytojai, 4 mokytojai, 1 mokytojas metodininkas, 1 vyresnioji bendrabučio auklėtoja, 1 socialinis pedagogas metodininkas, 1 vairavimo instruktorius. 36 darbuotojai – aptarnaujantis personalas.

      Vabalninko skyriuje dirba 32 pedagogai: 1 profesijos mokytojas metodininkas, 3 mokytojai metodininkai, 10 vyresniųjų mokytojų ir 6 vyresnieji profesijos mokytojai, 1 vyresnysis auklėtojas, 6 profesijos mokytojai, 2 mokytojai, 1 socialinis pedagogas, 1 neformaliojo ugdymo organizatorius, 2 vairavimo instruktoriai. 35 darbuotojai – aptarnaujantis personalas.

0
0
0
s2smodern